FPT COKING

Học viện IoT – FPT Coking là nơi đào tạo IoT (Internet of Things) chuyên sâu đầu tiên tại Việt Nam. Với chương trình đào tạo Masters in IoT Technology, học viên sẽ được nhận bằng quốc tế Higher Diploma sau khi tốt nghiệp. 
FPT Coking là kết quả hợp tác giữa Tổ chức giáo dục FPT với Jetking Ấn Độ. FPT Coking đi đầu trong việc đưa kiến thức hiện đại và thực hành chuyên biệt cho các các Full-stack IoT trong thời đại 4.0.

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Tại Sao nên Chọn FPT Coking ?

Bắt đầu ngay từ hôm nay
để trở thành các Full-stack  về IoT